Processanalys
– Hur fungerar de olika delarna tillsammans?
– Hur styrs processen? Hur kan processen utvecklas?
• Förprojektering och planering
• Konstruktion – design och  komponentförteckning
• Montageledning vid installation
• Funktionsprov, tester och drifttagning
 

Uppdragsgivarna som finns i hela Europa återfinns framförallt inom:
• Biotekniksektorn
• Läkemedelsindustrin
• Pappers- och massindustrin
• Energisektorn; kraft- och värmeverk

Kontakta mig!

Tel: 0730 - 33 41 18
Email: mats@leikon.se
Web: www.leikon.se

Observatoriegatan 62, 554 48 JÖNKÖPING